MENU
Logo Made in Germany IRAN PLAST 2017

برگزارکنندگان نمایشگاه

12 عرضه کننده یافت شد

Baumüller Nürnberg GmbH

شرکتBaumuller یکی از تولید کنندگان پیشرو در سیستم های نوآورانه اتوماسیون و سیستم های

Kuhne GmbH

شرکت (®Kuhne GmbH (Smart Sheets) تولید و توسعه خطوط اکستروژن برای فیلمهای تخت (flat)، ورق(sheet)و ژئوممبران (Geomembrane)را برای پردازش تمامی انواع ترموپلاستیک در سراسرجهان بر عهده دارد.

Click here if you notice an image that violates copyright or privacy rights.

سازمان دهنده شخصی شما

سازمان دهنده شخصی شما

چاپ فهرست  |  ذخیره به صورت PDF
این سازمان دهنده شخصی شما برای مدیریت ارتباطات شما با عرضه کنندگان آلمانی است.